Jak získat rybářský lístek a povolenku?

  1. Navštivte v úředních hodinách (tedy každou středu mezi 15:30 a 17:30 s výjimkou prázdnin) klubovnu naší místní organizace.
  2. Zde vyplníte přihlášku k členství v ČRS, zaplatíte zápisné a členskou známku. Ceny jsou v oběžníku dle kategorií. Dále si dohodnete termín absolvování zkoušky a v termínu absolvujete zkoušku ze znalosti rybářského řádu a poznávání ryb (případně ji můžete složit okamžitě). Zkouška se provádí formou písemného testu.
  3. Po úspěšném absolvování zkoušky od nás obdržíte osvědčení, na jeho základě zakoupíte na obecním úřadu vaší spádové obce s rozšířenou působností svůj rybářský lístek.
  4. S platným rybářským lístkem přijdete opět k nám, zakoupíte povolenku a uhradíte zálohově první rok brigád a můžete vyrazit na ryby.

Celkové náklady spojené s pořízením u dospělých cca 3.300,- Kč (500,- Kč rybářský lístek na 10 let + 400,- Kč zápisné + 700,- Kč roční členská známka + 500,- Kč roční úhrada brigád dle stanov + 1200,- Kč městská povolenka ÚS Praha, celosvazová je o 1750,- Kč dražší).