Jak získat rybářský lístek a povolenku?

  1. Navštivte v úředních hodinách (tedy každou středu mezi 15:30 a 17:30 s výjimkou prázdnin) klubovnu naší místní organizace.
  2. Zde vyplníte přihlášku za člena ČRS, zaplatíte zápisné a čl. známku. Ceny jsou v oběžníku dle kategorií a dále si dohodnete termín absolvování zkoušky a v termínu absolvujete zkoušku ze znalosti rybářského řádu a poznávání ryb. Zkouška se provádí formou písemného testu.
  3. Po úspěšném absolvování zkoušky od nás obdržíte osvědčení, na jeho základě zakoupíte na obecním úřadu vaší spádové obce s rozšířenou působností svůj rybářský lístek.
  4. S platným rybářským lístkem přijdete opět k nám, zakoupíte povolenku a uhradíte zálohově první rok brigád a můžete vyrazit na ryby.

 

Celkové náklady spojené s pořízením u dospělých cca 3.000,- Kč (500,- Kč rybářský lístek na 10 let + 400,- Kč zápisné + 500,- Kč roční členská známka + 400,- Kč roční úhrada brigád dle stanov + 1100,- Kč městská povolenka ÚS Praha, celosvazová je o 1400,- Kč dražší).